ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

 

ჩვენ შესახებ ისტორია

გარემოს დაბინძურება თუ გაუფრთხილებლობა, ერთი მხრივ, უშუალოდ ბუნებაზე, კლიმატზე მოქმედებს, ამასთან, ის ისეთ ძვირფას, უნიკალურ და საყვარელ ცხოველებსაც უქმნის საშიშროებას, როგორიც მაგალითად პანდაა. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი ორგანიზაცია ცდილობს მათ შენარჩუნებასა და გამრავლებას, გადაშენების საფრთხის თავიდან  აცილებას, მხოლოდ ეს არ უშველის, მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანის ძალისხმევა, რაც რეალურად საკმაოდ მარტივია. ქუჩაში ნაგვის, განსაკუთრებით კი პლასტმასის ბოთლების დაყრისგან თავშეკავება პანდების გადარჩენის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით, Edeka-მ სამოტივაციო სარეკლამო რგოლის შექმნა გადაწყვიტა, რაშიც მას სააგენტო Jung von Matt-ი დაეხმარა.გარემოს დაბინძურება თუ გაუფრთხილებლობა, ერთი მხრივ, უშუალოდ ბუნებაზე, კლიმატზე მოქმედებს, ამასთან, ის ისეთ ძვირფას, უნიკალურ და საყვარელ ცხოველებსაც უქმნის საშიშროებას, როგორიც მაგალითად 

ჩვენ შესახებ დამატებითი ტექსტი

 მაგალითად პანდაა. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი ორგანიზაცია ცდილობს მათ შენარჩუნებასა და გამრავლებას, გადაშენების საფრთხის თავიდან  აცილებას, მხოლოდ ეს არ უშველის, მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანის ძალისხმევა, რაც რეალურად საკმაოდ მარტივია. ქუჩაში ნაგვის, განსაკუთრებით კი პლასტმასის ბოთლების დაყრისგან თავშეკავება პანდების გადარჩენის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით, Edeka-მ სამოტივაციო სარეკლამო რგოლის შექმნა გადაწყვიტა, რაშიც მას სააგენტო Jung von Matt-ი დაეხმარა.

კიდევ ერთი ებაუთი

 მაგალითად პანდაა. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი ორგანიზაცია ცდილობს მათ შენარჩუნებასა და გამრავლებას, გადაშენების საფრთხის თავიდან  აცილებას, მხოლოდ ეს არ უშველის, მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანის ძალისხმევა, რაც რეალურად საკმაოდ მარტივია. ქუჩაში ნაგვის, განსაკუთრებით კი პლასტმასის ბოთლების დაყრისგან თავშეკავება პანდების გადარჩენის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით, Edeka-მ სამოტივაციო სარეკლამო რგოლის შექმნა გადაწყვიტა, რაშიც მას სააგენტო Jung von Matt-ი დაეხმარა. მაგალითად პანდაა. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი ორგანიზაცია ცდილობს მათ შენარჩუნებასა და გამრავლებას, გადაშენების საფრთხის თავიდან  აცილებას, მხოლოდ ეს არ უშველის, მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანის ძალისხმევა, რაც რეალურად საკმაოდ მარტივია. ქუჩაში ნაგვის, განსაკუთრებით კი პლასტმასის ბოთლების დაყრისგან თავშეკავება პანდების გადარჩენის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით, Edeka-მ სამოტივაციო სარეკლამო რგოლის შექმნა გადაწყვიტა, რაშიც მას სააგენტო Jung von Matt-ი დაეხმარა.