ინვესტორის გვერდი

ინვესტორის გვერდი

სხვადასხვა ქვეყნიდან ა ხდება, როდესაც დასაშვებ სიჩქარეს სულ ცოტათიც კი ვაჭარბებთ? კონკრეტულ ადგილებში, სადაც მძღოლი მითითებულ სიჩქარეზე მეტით მოძრაობს, მაღალია იმის ალბათობა, რომ მოულოდნელი დაბრკოლების ან ქვეითის გამოჩენის  შემთხვევაში, ის შესაბამის რეაგირებას ვერ მოახდენს. ამ დროს საფრთხე ექმნება არა მხოლოდ მძღოლისა, თუ ქვეითის სიცოცხლეს, არამედ ყველა იმ ადამიანსაც, ვინც მათ უკან დგას. ორგანიზაცია Safely Home-მა ამ თემასთან დაკავშირებით ეფექტური სარეკლამო ვიდეორგოლი შექმნა, რომლის მომზადებაშიც მას სააგენტო FCB-ი დაეხმარა.

ინვესტორი 1

ბლა ბლა ბბლა ა ხდება, როდესაც დასაშვებ სიჩქარეს სულ ცოტათიც კი ვაჭარბებთ? კონკრეტულ ადგილებში, სადაც მძღოლი მითითებულ სიჩქარეზე მეტით მოძრაობს, მაღალია იმის ალბათობა, რომ მოულოდნელი დაბრკოლების ან ქვეითის გამოჩენის  შემთხვევაში, ის შესაბამის რეაგირებას ვერ მოახდენს. ამ დროს საფრთხე ექმნება არა მხოლოდ მძღოლისა, თუ ქვეითის სიცოცხლეს, არამედ ყველა იმ ადამიანსაც, ვინც მათ უკან დგას. ორგანიზაცია Safely Home-მა ამ თემასთან დაკავშირებით ეფექტური სარეკლამო ვიდეორგოლი შექმნა, რომლის მომზადებაშიც მას სააგენტო FCB-ი დაეხმარა.

asdawsfda

ა ხდება, როდესაც დასაშვებ სიჩქარეს სულ ცოტათიც კი ვაჭარბებთ? კონკრეტულ ადგილებში, სადაც მძღოლი მითითებულ სიჩქარეზე მეტით მოძრაობს, მაღალია იმის ალბათობა, რომ მოულოდნელი დაბრკოლების ან ქვეითის გამოჩენის  შემთხვევაში, ის შესაბამის რეაგირებას ვერ მოახდენს. ამ დროს საფრთხე ექმნება არა მხოლოდ მძღოლისა, თუ ქვეითის სიცოცხლეს, არამედ ყველა იმ ადამიანსაც, ვინც მათ უკან დგას. ორგანიზაცია Safely Home-მა ამ თემასთან დაკავშირებით ეფექტური სარეკლამო ვიდეორგოლი შექმნა, რომლის მომზადებაშიც მას სააგენტო FCB-ი დაეხმარა.

კიდევ 1 ინვესტორი

კიდევ ერთი ბლა ბლა ბლაა ხდება, როდესაც დასაშვებ სიჩქარეს სულ ცოტათიც კი ვაჭარბებთ? კონკრეტულ ადგილებში, სადაც მძღოლი მითითებულ სიჩქარეზე მეტით მოძრაობს, მაღალია იმის ალბათობა, რომ მოულოდნელი დაბრკოლების ან ქვეითის გამოჩენის  შემთხვევაში, ის შესაბამის რეაგირებას ვერ მოახდენს. ამ დროს საფრთხე ექმნება არა მხოლოდ მძღოლისა, თუ ქვეითის სიცოცხლეს, არამედ ყველა იმ ადამიანსაც, ვინც მათ უკან დგას. ორგანიზაცია Safely Home-მა ამ თემასთან დაკავშირებით ეფექტური სარეკლამო ვიდეორგოლი შექმნა, რომლის მომზადებაშიც მას სააგენტო FCB-ი დაეხმარა.