სიახლეები

უკან
29.08.2017

სათაური ბლა ბლა

წელს მხოლოდ სამი დღე მაქვს, მხოლოდ სამად სამი დღე... და მერე, რამდენიც არ უნდა იყოს ზაფხულის სიხარულის წუთები, ეს მთელს წელს იტევს. აწუნთის ქედის დალაშქვრას ვერ ვასწრებ, მაგრამ მთელ წუთებს მთაში ფეხშველა სიარულს, ჟუჟუნა წვიმაში სირბილს, ადამიანების დახმარებას, გამხმარი ბალახის ყნოსვას, ყვავილების მოფერებას, თონეში პურის ჩაცხობას, სიმინდებში ხელების დაკაწვრას, დადებითი ადრენალინის გამოყოფას, როცა მთებში ხეტიალში მაღამდება მაინც ვასწრებ.

წელს მხოლოდ სამი დღე მაქვს, მხოლოდ სამად სამი დღე... და მერე, რამდენიც არ უნდა იყოს ზაფხულის სიხარულის წუთები, ეს მთელს წელს იტევს. აწუნთის ქედის დალაშქვრას ვერ ვასწრებ, მაგრამ მთელ წუთებს მთაში ფეხშველა სიარულს, ჟუჟუნა წვიმაში სირბილს, ადამიანების დახმარებას, გამხმარი ბალახის ყნოსვას, ყვავილების მოფერებას, თონეში პურის ჩაცხობას, სიმინდებში ხელების დაკაწვრას, დადებითი ადრენალინის გამოყოფას, როცა მთებში ხეტიალში მაღამდება მაინც ვასწრებ.წელს მხოლოდ სამი დღე მაქვს, მხოლოდ სამად სამი დღე... და მერე, რამდენიც არ უნდა იყოს ზაფხულის სიხარულის წუთები, ეს მთელს წელს იტევს. აწუნთის ქედის დალაშქვრას ვერ ვასწრებ, მაგრამ მთელ წუთებს მთაში ფეხშველა სიარულს, ჟუჟუნა წვიმაში სირბილს, ადამიანების დახმარებას, გამხმარი ბალახის ყნოსვას, ყვავილების მოფერებას, თონეში პურის ჩაცხობას, სიმინდებში ხელების დაკაწვრას, დადებითი ადრენალინის გამოყოფას, როცა მთებში ხეტიალში მაღამდება მაინც ვასწრებ.

წელს მხოლოდ სამი დღე მაქვს, მხოლოდ სამად სამი დღე... და მერე, რამდენიც არ უნდა იყოს ზაფხულის სიხარულის წუთები, ეს მთელს წელს იტევს. აწუნთის ქედის დალაშქვრას ვერ ვასწრებ, მაგრამ მთელ წუთებს მთაში ფეხშველა სიარულს, ჟუჟუნა წვიმაში სირბილს, ადამიანების დახმარებას, გამხმარი ბალახის ყნოსვას, ყვავილების მოფერებას, თონეში პურის ჩაცხობას, სიმინდებში ხელების დაკაწვრას, დადებითი ადრენალინის გამოყოფას, როცა მთებში ხეტიალში მაღამდება მაინც ვასწრებ.წელს მხოლოდ სამი დღე მაქვს, მხოლოდ სამად სამი დღე... და მერე, რამდენიც არ უნდა იყოს ზაფხულის სიხარულის წუთები, ეს მთელს წელს იტევს. აწუნთის ქედის დალაშქვრას ვერ ვასწრებ, მაგრამ მთელ წუთებს მთაში ფეხშველა სიარულს, ჟუჟუნა წვიმაში სირბილს, ადამიანების დახმარებას, გამხმარი ბალახის ყნოსვას, ყვავილების მოფერებას, თონეში პურის ჩაცხობას, სიმინდებში ხელების დაკაწვრას, დადებითი ადრენალინის გამოყოფას, როცა მთებში ხეტიალში მაღამდება მაინც ვასწრებ.